Мэдээ

Chila Lector Оюу толгой уурхайд баяжмалын экспортын тээврийг гүйцэтгэдэг нийт компанийн ажилчдад Хувь хүний төлөвшил, ёс зүй сэдвийн дор лекц орлоо.

"Хаан шоргоолж" ХХК 2019 оны 6-р сарын 30-ны өдөр Chila Lector-ыг Оюу толгой уурхайд урин баяжмалын экспортын тээврийг гүйцэтгэдэг нийт компанийн ажилчдад Хувь хүний төлөвшил, ёс зүй сэдвийн дор лекц орлоо.

Нийт 80 орчим ажилтан сургалтанд хамрагдсан бөгөөд тэдгээр ажилтнуудын сэтгэгдэл өндөр байсныг дуулгахад таатай байна.

Манай компанийн 2 цуваа хил дээр байж таарснаар сургалтанд хамрагдаж чадаагүй боловч дараа дахин дотоод сургалт зохион байгуулж "Хаан шоргоолж" компанийн нийт ажилчдадаа энэхүү сонирхолтой лекцийг сонордуулах болно. Хамтдаа урагшлая!

TOP