Мэдээ

ХАРИУЦЛАГАТАЙ САР

2019 оны 5-р сар бол "Хаан Шоргоолж"-ийн ХАРИУЦЛАГАТАЙ САР буюу Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм болон "Хаан Шоргоолж" ХХК-ий Дотоод журамаа чандлан биелүүлэх сар

"Хаан шоргоолж" ХХК үүсгэн байгуулагдсаны 10 жилийн ой 2019 оны 5-р сард тохиож буйтай холбогдуулан нийт ажилчиддаа аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр мөрдөж осол зөрчилгүй ажиллахыг уриалж байна.
-
2019 May is our company's RESPONSIBLE MONTH

TOP